REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínArchitektúra6 MIN

Zelené strechy vo Vydrici budú zhora pripomínať lúku

Bohatá zelená architektúra bude neoddeliteľnou súčasťou Vydrice, ktorá predstavuje moderné rozšírenie historického centra Bratislavy aj z pohľadu zelene. Podzemné kvetináče pre stromy na pešej zóne, transformácia oporného múru na živú zelenú stenu a strechy s lúčnym porastom sa vo Vydrici postupne realizujú. O maximálnu integráciu kvalitnej zelene do projektu sa starajú odborníci z renomovaného slovenského štúdia 2ka landscape a urban architects.

Zelené strechy sú už štandardnou súčasťou modernej architektúry, vo Vydrici budú mať výnimočný charakter. Pri pohľade zhora, od parlamentu a Bratislavského hradu, budú strechy novej štvrte vizuálne zaujímavé a prekryté zeleňou. „Skladba zelenej strechy na budovách Vydrice bude štandardná. Unikátna je vegetačná zložka. Lúčne zmesi sa na strechách zatiaľ používajú zriedkavejšie. Hľadali sme zeleň, ktorá bude mať pekný objem, zvládne menšie množstvo substrátu a nebude náročná na údržbu. Chceli sme, aby strechy pôsobili čo najprirodzenejšie. Lúka sa do veľkej miery o seba postará sama a zároveň podporuje biodiverzitu viac ako šľachtené trvalky. Použité bude osivo z domácich druhov, tak ako aj pri ostatnej zeleni vo Vydrici,“ deklaruje Ing. Peter Pasečný zo spoločnosti 2ka landscape a urban architects, ktorá zastrešuje zeleň vo Vydrici a vo svojom portfóliu má vyše 370 projektov v piatich krajinách.

Lúka na strechách

Zelená architektúra v novovznikajúcom podhradí bola naprojektovaná v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. „Veľké plochy striech objektov sme navrhli vysadiť lúkou, ktorá dosahuje výšku približne 70 cm a je vizuálne atraktívna. Menšie plochy s obmedzenou nosnosťou sa ukázali byť ideálne pre extenzívne zelené strechy. Zvolili sme rozchodníky, ktoré sú nielen environmentálne prospešné, ale aj odolné voči klimatickým zmenám,“ vysvetľuje krajinný architekt.

Výhody zelených striech:

 

Živý ekosystém ako na lúke

Zelené strechy prinášajú nielen ekologické výhody, ale sú aj domovom pre rozmanité druhy živočíchov. „Naše lúčne zelené strechy sú bohaté na kvitnúce rastliny, ktoré priťahujú hmyz, vtáky a ďalšie užitočné živočíchy, poskytujúc im potravu a úkryt. Živý ekosystém na strechách tak prispieva k biodiverzite a zdraviu mestského prostredia,“ hovorí Peter Pasečný. Zelené lúčne strechy na Vydrici si budú vyžadovať minimálnu údržbu, ktorá spočíva v jednom až dvoch koseniach ročne pomocou krovinorezu. Takáto jednoduchá údržba závisí od konkrétnych klimatických podmienok a vitality lúky v danom roku. „Aby sme zaistili, že strešná lúka bude prosperovať počas celej vegetačnej sezóny, no najmä počas letných horúčav, automatizovaný systém závlahy doručí potrebnú vlahu priamo ku koreňom porastu. Hoci tradičné lúky často zostávajú bez závlahy a v letných mesiacoch prechádzajú obdobím útlmu, my sme sa rozhodli pre iný prístup. Naším cieľom je udržať lúku bujnú a zelenú celé vegetačné obdobie, čím zvyšujeme jej vegetačnú hmotu aj počas najteplejších mesiacov. Pohľad na strechu tak bude celosezónne atraktívny.“

Strechy budú celoročne zelené

Zelené strechy sa vo Vydrici už realizujú na budovách V1 a V2, ktoré sú pred dokončením.

Pred ich inštaláciou bolo nutné vykonať zátopovú skúšku, ktorá overila dobrý odtok zrážkovej vody. Následne sa na hydroizoláciu natiahla ochranná fólia, drenážna vrstva na odtekanie vody, ochrana proti koreňom, filtračná vrstva proti zanášaniu a na strechy sa navozil substrát.

„Pri zelených strechách sa musí dbať hlavne na primerané zaťaženie. Preto sa využívajú špeciálne odľahčené pestovateľské substráty, ktorých váha sa meria v nasýtenom stave. Samotná váha rastlín je už v celkovom súčte zanedbateľná. Po navezení substrátu sa nainštaluje automatická kvapková závlaha. Nakoniec sa vyseje lúčna zmes a plocha sa poleje,“ opisuje krajinný architekt Peter Pasečný.

 

Množstvo substrátu na dvoch budovách V1 a V2 je približne 400 metrov kubických, čo sa dá prirovnať k objemu 160 štandardne veľkých rodinných bazénov alebo 2 000 plných vaní, prípadne k objemu viac ako 11 lodných kontajnerov. V projekte sa od začiatku počítalo s takýmto zaťažením a strechy boli adekvátne konštrukčne naprojektované.

 

Oporná stena ako ekologický benefit

Kľúčovým prvkom projektu je aj transformácia veľkej opornej steny na živú zelenú plochu. Odborníci zo spoločnosti 2ka landscape a urban architects premenili tento technický prvok na ekologický benefit. Popínavé rastliny a špeciálne hniezda medzi kameňmi vytvoria prostredie vhodné pre miestnu faunu, ktoré prirodzene zvýši ekologickú hodnotu projektu.

Zaujímavým priestorom budú aj zelené prieluky medzi objektami. Zásadným prírodným elementom budú stromy v pešej zóne, pre ktoré vo Vydrici vybudovali podzemné kvetináče.

„Z hľadiska druhovej skladby sme sa riadili požiadavkami štátnej ochrany prírody na používanie autochtónnej vegetácie. To znamenalo výsadbu prevažne domácich druhov stromov, tráv a trvaliek, čo bolo výzvou vzhľadom na fakt, že územie sa nachádza v mestskom prostredí s odlišnými podmienkami oproti okolitej prírode. Mnohé pôvodné druhy sa v mestskom prostredí nevedia udržať, čo je nechcený dôsledok klimatických zmien. Na území preto pracujeme napríklad aj s cudzokrajným platanom, ktorý je dobre adaptovaný na mestské podmienky a je už súčasťou nábrežnej promenády,“ uzatvára Peter Pasečný.

 

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici