REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínVydrica2 MIN

Významný míľnik v histórii Vodnej veže

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava už v najbližších dňoch zverejníme architektonickú súťaž, ktorej cieľom bude v zmysle memoranda podpísaného medzi hlavným mestom a VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. obnova areálu Vodnej veže a vytvorenie kvalitného verejného priestoru v jej areáli. Historické jadro Vydrice sa tak sprístupní širokej verejnosti a bude plniť oddychovú a kultúrno – spoločenskú funkciu.

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer štyristo rokov až do začiatku 17. storočia.

Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“  riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

V Memorande o spolupráci, ktoré sme  podpísali s hlavným mestom v októbri 2020, sme sa zaviazali k dodržiavaniu ekologických štandardov, rešpektovaniu hodnôt formujúcich obraz Bratislavy, verejnej dostupnosti exteriérových priestorov a investovaniu do samotnej  rekonštrukcie Vodnej veže a jej okolia, na ktorú vynaložíme 1 500 000 eur. Momentálne pracujeme na finalizácii súťažného zadania a súťažných podmienok, ktoré sú konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý nám poskytol spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.Už čoskoro tak budeme spoločne svedkami významného míľnika v histórii Vodnej veže a jej budúcej podoby, ktorá zohrá významnú úlohu v celkovom koncepte Vydrice.

„Revitalizácia Vodnej veže bude plne rešpektovať jej mimoriadnu historickú hodnotu – výsledkom má byť jej oživenie, integrácia do verejného priestoru a doplnenie mestských kultúrnych inštitúcií,“ Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT.

Prečítajte si viac informácií v článku na Bratislava.sk

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici