REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínVodná veža1 MIN

1. miesto: Superatelier

Ako prepojiť minulosť s budúcnosťou?

Dva rozdielne svety zlúčené v čase a priestore. Lineárne vnímanie času transformujeme na cyklické. Hlavným elementom víťazného návrhu je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu.

Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa bežne využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre dnešného návštevníka. Areál Vodnej veže sa tak so všetkými jeho súčasťami stáva centrálnym bodom novej mestskej štruktúry Vydrice a oddychovým miestom vnútri aktívnej mestskej zóny.

Či už ste vo vnútri kruhu, alebo sa pohybujete po vonkajšom obvode, stále je čo objavovať.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici