REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínArchitekti5 MIN

Vydrica chce ľudí neustále prekvapovať a obohacovať ich o nové zážitky

Vydrica v bratislavskom podhradí predstavuje jedinečnú lokalitu. Prebieha v nej znovuobjavenie pôvodnej mestskej štvrte so snahou o plnohodnotný mestský život. Projekt Vydrice symbolizuje prepojenie minulosti a budúcnosti mesta v najhodnotnejšom priestore v kontakte s dunajskou promenádou. Pre správne uchopenie historického odkazu a spojenie s čerstvou víziou vytvorili odborníci kultúrno-umeleckú stratégiu novej Vydrice. Porozprávali sme sa o nej s design manažérom spoločnosti Lucron Richardom Kráľovičom, ktorý sa na nej podieľal.

Ako vznikala myšlienka ucelenej umelecko-kultúrnej stratégie pre Vydricu? 

Myšlienka vznikla dávnejšie, je výsledkom spolupráce nás ako investora a autorského kolektívu Marko and Placemakers a grafickej dizajnérky a architektky Barbory Šajgalíkovej ako odborných konzultantov. Ide o otvorený a v podstate stále živý proces, ktorý definuje všetky zložky zapojenia kultúrneho aspektu do tváre a charakteru miesta. Vzniká v partnerskej komunikácii so všetkými dotknutými inštitúciami vrátane samosprávy a verejnosti. Nie je ohraničený len územím samotnej Vydrice, ale má celospoločenský a celomestský dopad. Pri úvodnom nastavení a procese tvorby sme brali do úvahy skutočnosť, že sa nachádzame v najexponovanejšej časti mesta a požiadavky na kvalitu štvrte presahujú štandardnú predstavu o výstavbe postavenej primárne zväčša len na architektonicko-urbanistickom riešení. Uvedomovali sme si, že obsahová a funkčná rôznorodosť by mala byť doplnená i o kultúrno-spoločenskú zložku. V prípade Vydrice nejde len o nejakú doplnkovú vrstvu, ale o zásadný obsahový prvok.

 

Predstavte nám v stručnosti koncept stratégie. Aké sú jej kľúčové myšlienky?

Kľúčovou je myšlienka previazanosti Vydrice s historickým jadrom Bratislavy. Nová štvrť vyrastá na silnom historickom odkaze. Každý si uvedomuje, že proces integrácie novobudovanej výstavby nebude jednoduchý a práve kultúrno-spoločenský program, ktorý presiahne hranice Vydrice, môže aktívne pomôcť pri spoločenskej akceptácii a zapojení nového mestského prostredia do organizmu mesta. Dôležitou témou programu bude prenesenie historického odkazu viackultúrnej a otvorenej štvrte. Vrátil by sa tak živý a pestrý charakter podhradia a vytvorilo by sa prirodzené vyváženie s existujúcim historickým kontextom.

Ďalším aspektom je naše presvedčenie, že verejný priestor je najlepším a najefektívnejším výstavným priestorom, akousi otvorenou galériou, ktorú by sme v budúcnosti radi na tento účel využili.

Z pohľadu infraštruktúry je možné stratégiu rozdeliť do nasledovných celkov:

Súčasťou kultúrno-umeleckej stratégie je aj dizajn manuál navigačných a orientačných prvkov Vydrice, ktorý navrhla grafická dizajnérka a architektka Barbora Šajgalíková.

Ako bude nová štvrť komunikovať svoju minulosť?

Nová štvrť vzniká na citlivom území, veľa Bratislavčanov sa doteraz emočne nevysporiadalo s asanáciou podhradia v minulom storočí. Vydrica bude svoju minulosť komunikovať transparentne prostredníctvom historickej stopy, panelov s kultúrnou, umeleckou či historickou informáciou alebo architektúrou a dizajnom verejných priestorov.

Osobnosti, ktoré sú významne spojené s Vydricou, spomeniem predovšetkým W. Kempelena, si napríklad pripomenieme súčasnými interpretáciami ich diel v budúcom Kempelenovom parku.

 

Vo Vydrici sa zachovali aj viaceré významné objekty. Ako s nimi pracujete v rámci ucelenej stratégie?

Historické artefakty, ktoré sa zachovali aspoň vo fragmentárnej podobe, sme zrekonštruovali s adekvátnou starostlivosťou. Či už ide o objekty prachárne, ľadových jám, reliktov oporného muriva alebo vyústenie Kempelenovho vodovodu. Všetky budú sprístupnené verejnosti.

Ďalšou formou komunikácie minulosti je dopovedanie – symbolické pripomínanie si významných osobností, zvykov a pôvodného jazyka štvrte. Pracujeme tu s aktuálne neexistujúcou vrstvou, ktorú symbolicky pripomenieme príbehovou linkou, ktorá bude integrovaná v dlažbe na Floriánskej ulici.

 

V čom bude Vydrica vizuálne iná, jedinečná a neopakovateľná? Aký zážitok chcete komunikovať smerom k jej obyvateľom a návštevníkom? 

Mierkou prostredia, proporciami uličných profilov a veľkosťou blokov je štruktúra príbuzná prostrediu neďalekého centra mesta a týmto sa zásadne líši od ostatných urbanistických vstupov, ktoré sa v Bratislave v ostatnom období udiali. Taktiež práca architektov pri tvorbe jednotlivých domov novej Vydrice, použitie kvalitných materiálov v budovách, či vo verejnom priestore a záujem o detail doslova v každom „kúte“ Vydrice budú dôkazom a potvrdením správnosti zvolenej cesty. Súčasťou ucelenej kultúrno-umeleckej stratégie je aj podrobný dizajn manuál navigačných a orientačných prvkov  spolu s brandingom prevádzok Vydrice, ktorý koncipovala a navrhla Barbora Šajgalíková. Našou víziou je, aby nová Vydrica neustále prekvapovala a obohacovala obyvateľov a návštevníkov o nové a výnimočné zážitky.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici