REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínArchitekti6 MIN

Peter Gero o Vydrici

Peter Gero

Vychutnávate si mestský život, ktorý Bratislava poskytuje? Kde je vaše obľúbené miesto?

Vychutnávam. V rôznych mestských častiach od Horského parku, cez Korzo až po Euroveu. Mám rád Karloveskú zátoku aj pravý breh Dunaja . Všetky tieto priestory sú mi blízke a rád si ich užívam. No ako človek, ktorý sa na mesto pozerá aj profesionálne, vidím priestory s oveľa väčším potenciálom. Sú zanedbané a mnohé čiastočne nedostupné. Možno som k Bratislave preto tak kritický, lebo je to moje rodné mesto a má medzi najobľúbenejšími mestami prím. Môj vzťah k mestu určuje aj to, že mu rozumiem a viem, prečo je také.

 

Keď ste v roku 1968 odchádzali zo Slovenska, ešte nestál Nový most a ešte stáli zvyšky Vydrice. Ako ste toto miesto vnímali po návrate?

Prvýkrát som sem prišiel po dvadsiatich rokoch. Viac ma zaujal most, ale do mesta som sa nedostal. Do centra sa veľmi nechodilo, pretože doba bola represívna a politicky sledovaná. Ťažko sa bolo dostať vôbec do Československa, na hraniciach sa dlho čakalo a po príchode ste sa museli prihlásiť na „Februárke“, v sídle Štátnej bezpečnosti. Radšej som sa zdržiaval s kamarátmi v Dúbravke, kde nás nik nevidel a nepočul. Korzo znovu ožilo až po novembri ’89.

 

Vydrica zmizla na 50 rokov zo zemského povrchu. Aké je to začať navrhovať nový projekt na takom mieste?

Je to obrovská výzva, pretože tu musíte použiť všetku svoju odbornosť a skúsenosť na vdýchnutie historickej stopy do novej štvrte. Nájsť túto bratislavskú multikulturálnu stopu, zničenú pozdĺžne aj priečne, od Hradu po Dunaj a od Hviezdoslavovho námestia po Zuckermandel, sa projektu Vydrica podarilo v  pôdorysoch pôvodných ciest, v priehľadoch na Dóm a na Hrad, aj v historických pamiatkach na území, ktoré sa zachovajú. Stále sú tu však tri veľké výzvy, nielen pre projekt, ale aj pre mesto: Vodná veža ako kĺb celej lokality, prepojenie k Dunaju a prepojenie s Korzom.

 

Prečo je práve tento posledný návrh Vydrice dobrý?

Návrh je v mestskom kontexte, keďže netvoríme nový projekt na zelenej lúke. Ak pri hodnotení vychádzame z existujúcich podmienok a z procesu tvorby, tento projekt je najlepší, aký si viem momentálne predstaviť. Vyberá to najlepšie z historického priestoru, najlepšie prvky zo súťaže a z existujúceho územného plánu a vytvára optimálny urbanizmus a architektúru. Odpovedá na otázky o historizujúcej architektúre verzus modernej a umožňuje prepojenie na Korzo a  jeho predĺženie. Využíva výhodu Vydrice, o ktorej sa málo hovorí a to je orientácia z východu na západ, čo je najideálnejšia poloha pre mestský bulvár a pre hodnotné výhľady a pobytovú kvalitu.

 

Dôležitou výzvou pre Vydricu bude aj vnesenie života, ktorý tam vždy bol.

Na implementovanie života do Vydrice je potrebné dobre nastaviť partery – teda prízemie budov s obchodmi a službami pre verejnosť. Tu sú tieto partery v  priamom dotyku s  ulicou a  bude na nich množstvo malých prevádzok. Sú súčasťou ojedinelých verejných priestorov. Druhým predpokladom oživenia tejto štvrte je zotrvanie investora v priestore aj po dokončení stavby. Investor bude riadiť obsadenosť a rôznorodosť prevádzok tak, aby vznikol živý a atraktívny obsah pre obyvateľov a návštevníkov Vydrice.

 

Čo vnímate ako hlavné úlohy, ktoré plnila stará Vydrica v kontexte mestského centra a chceli by ste, aby boli obnovené?

Stará Vydrica bola charakteristická tým, že sa tu spájala funkcia bývania s funkciou obchodovania, čoho výsledkom bol čulý mestský život. Je to niečo, čo by malo byť a bude v plnej miere prítomné aj v obnovenej Vydrici.

 

Vedeli by ste ako urbanista pomenovať hlavné príčiny, prečo sa na obnovu Vydrice čakalo dlhých 50 rokov?

Za hlavnú príčinu by som označil skutočnosť, že prostredie Vydrice nie je topograficky vôbec ľahké – nie je to zelená lúka na okraji mesta. V súvislosti s týmto miestom v minulosti prebiehali mnohé úvahy, pokusy alebo súťaže, takže niečo sa dialo, iba to nebolo vidieť. Ja osobne však nepovažujem 20 – 30 rokov vývoja v kontexte mesta za dlhú dobu. To, čo sa na Vydrici deje dnes, je pre mňa kontinuálny rozvoj toho, čo v úvahách začalo po roku 1990.

 

Ako vnímate príbeh Vydrice a jej obnovy v rámci Európy?

V centrálnom priestore mesta – pod hradným vrchom, na rieke, vzniká nová živá štvrť. Je to jedinečný a odvážny počin, ktorý obnoví zaniknuté prepojenie medzi Zuckermandlom a historickým centrom, ktoré bolo odrezané výstavbou Mosta SNP. Nová Vydrica zásadne obohatí centrum mesta o najstarší objekt v meste pochádzajúci zo stredoveku – zrekonštruovanú Vodnú vežu. Nejde tak iba o urbanizmus európskeho významu, ale vzniká tu priestor s ojedinelým obsahom a historickým odkazom, ktorý zároveň ukazuje metodiku, ako sa možno vysporiadať s takou bariérou, akou je Most SNP. Vydricu považujem takmer za vyriešenú a jej realizácia nám dáva nádej do budúcnosti na obnovu podmostia a nábrežia, čoho výsledkom by bola dokonalá infiltrácia daného prostredia životom.

 

Ste človek, ktorý roky žil v zahraničí. Sú Vám známe príbehy štvrtí, ktoré vymizli a plánuje sa ich obnova, aj z iných krajín?

Takmer v každom európskom meste existujú príklady zmiznutých a opäť obnovených štvrtí – v Londýne, Rotterdame, Kodani, Osle či Hamburgu – avšak nepoznám žiaden taký príklad, ktorý by som mohol porovnať s Vydricou. Všetky známe realizácie totiž charakterizuje prevrátenie ich funkcií – z obchodovania na bývanie alebo opačne, z bývania na obchodovanie.  Nova Vydrica je však úplne ojedinelá v tom, že ide o navrátenie mestského života podhradiu, v ktorom desaťročia pulzujúce prvky urbánneho priestoru zanikli. Keď zanikne prístav, pretože sa dnes obchoduje inak a vznikne tam mestská štvrť, je to v dnešnej dobe bežné. Spôsob tejto premeny vyskúšaný na niekoľkých príkladoch očakáva týmto smerom aj premenu Zimného prístavu v Bratislave. Vznikne tak na ľavom brehu Dunaja v Bratislave veľká nábrežná promenáda a v jej srdci – centre, nová Vydrica. Keď zanikne obytná štvrť a s ňou odíde aj kultúrna stopa a tá sa teraz obnovuje, tak to je naozaj jedinečné

 

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici