REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínPríbehy Bratislavy7 MIN

Vydrica si zachová historickú hodnotu – memorandum s hlavným mestom

Vo VYDRICA DEVELOPMENT už od začiatku pristupujeme k územiu, na ktorom vyrastá Vydrica, zodpovedne a aktívne sa chceme podieľať na urbanistickom rozvoji mesta Bratislava. Aj preto sme s mestom podpísali memorandum, v ktorom vyzdvihujeme snahu o citlivé a kvalitné disponovanie priestorom Vydrice. Memorandum vstúpilo do platnosti 22. októbra 2020. Medzi hlavné črty projektu patrí ekológia, prístupné verejné priestory a zachovanie histórie v podobe Kempelenovho vodovodu a Vodnej veže.

Ekologický koncept Vydrice

Na memorande sme intenzívne pracovali spoločne s odbornými útvarmi magistrátu a organizáciami mesta, zároveň sa na ochrane verejných priestorov podieľali poslanci z Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva Hlavného mesta.

Do memoranda sa nám podarilo preniesť našu víziu o projekte, v ktorom hrá dôležitú úlohu ekologický koncept zelene. Významnú časť tvoria sadovnícke úpravy, ktoré sa spoja do estetického a funkčného celku. Celý koncept je rozdelený do niekoľkých častí, ktoré tvoria spojovací park pri ľadových jamách, Topologický park, zelené mikropriestory, centrálny priestor v podobe námestia pri Vodnej veži, Floriánska ulica, Oeserov rad, Žižkova ulica, vegetačné strechy a eko parčík.

Strmší svah pri ľadových jamách chceme využiť ako pohľadovú zeleň tak, aby sme zachovali priehľad na hrad z centrálneho námestia. Zeleň bude umiestnená aj na streche podzemných garáží. Jeden z najväčších zelených verejných priestorov vo Vydrici bude Topologický park. Ten so svojou divokejšou vegetáciou bude slúžiť hlavne ako oddychový priestor a prepojí sa s už existujúcimi stromami. Zelené plochy budú taktiež umiestnené medzi budovami, ktoré prepájajú jednotlivé výškové úrovne ulíc projektu.

Námestie pri Vodnej veži bude mať charakter otvoreného priestoru so zelenými a spevnenými plochami a práve tu očakávame najväčší pohyb návštevníkov. V uliciach s bytovými domami bude parková výsadba a kry. Významnú časť konceptu tvoria vegetačné strechy, ktoré prispievajú k stabilizácii lokálnej mikroklímy a zabránia prehrievaniu objektov.

V rámci ekológie rešpektujeme aj existujúce rastlinné a živočíšne druhy, ktoré sa nachádzajú na území a v jeho blízkosti. Vo Vydrici budete môcť nájsť na stromoch vtáčie búdky, búdky v opornom múre pre dážďovníky a skrýše pre netopiere.

memorandum vydrica

Funkčnosť navrhovanej zelene spočíva v minimalizovaní odtekania dažďovej vody mimo územia. Voda v takomto prípade zostáva na území a slúži buď na prirodzené zavlažovanie alebo na vyparovanie, čím sa ochladzuje ovzdušie a zlepšuje sa mikroklíma.

Rozšírenie pešej zóny Starého Mesta a verejný priestor pre všetkých

Pri vytváraní verejných priestorov Vydrice je našim cieľom rozšíriť bratislavskú pešiu zónu a stať sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Verejný priestor bude mať niekoľko funkcií. Okrem oddychových zón tu nájdu návštevníci a obyvatelia obchodné prevádzky a služby. Priestor vytvárame v prvom rade pre ľudí, a preto bude plný života a kultúrnych akcií tak, aby slúžil všetkým a nielen obyvateľom Vydrice.

Najcennejšia pamiatka Vodná veža sa stane srdcom Vydrice

Najcennejší pamiatkovo chránený objekt, Vodná veža, má byť podľa plánu revitalizovaná a integrovaná do verejných priestorov. Na revitalizáciu veže a jej okolia bude vynaložených takmer 1,5 milióna eur. Dbať sa bude aj na jej kultúrno-spoločenské využitie, čím sa stane dostupnejšou pre verejnosť. Na obnove tohto historického objektu budeme spolupracovať spolu s hlavným mestom, Metropolitným inštitútom Bratislavy či MČ Staré Mesto. Najstaršia stojaca kultúrna pamiatka v meste bude obnovená tak, aby novým obsahom doplnila existujúce kultúrne inštitúcie v centre mesta.

Revitalizácia Vodnej veže bude reagovať na vysokú historickú hodnotu a moderne komunikovať s verejnosťou. Pre domácich a zahraničných návštevníkov bude slúžiť ako miesto na prezentáciu vizuálneho umenia a stane sa pomyselnou križovatkou vzniknutého korza. Magistrát bude taktiež spolutvorcom dramaturgie výstav či kultúrnych podujatí.

Hlavnou ideou celého konceptu revitalizácie je spraviť z Vodnej veže a jej okolia živý, aktívny a zelený verejný priestor, ktoré sa stane miestom stretávania a organizovania kultúrnych akcií počas celého roka. Vytvorí vstupnú bránu do centra mesta, ale aj k hradu a nábrežiu. Jeho súčasťou bude aj verejne dostupné archeologické nálezisko – Archepark, zelené plochy, javisko pre eventy, parkový amfiteáter a pavilón, ktorý bude slúžiť ako zázemie pre Archepark a exteriérové podujatia. Práve v pavilóne vznikne priestor na kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, eventy a stále alebo dočasné expozície.

memorandum vydrica

Zachovanie fragmentov Kempelenovho vodovodu a vznik herno-edukačného parku

K historickým súvislostiam územia Vydrice pristupujeme zodpovedne a s citom. V pláne máme pracovať aj s historickými fragmentami Kempelenovho vodovodu a to ich implementáciou do oporného múru na Oeserovom rade. Kempelenov vodovod tvorí významnú časť histórie a v rámci verejných priestorov bude prezentovaný formou náznaku trasy a čerpacej stanice vodovodu v dlažbe a formou repliky vyústenia vodovodu na Žižkovej ulici. Takýmto spôsobom chceme dokumentovať jeho historickú stopu na území Vydrice.

Bratislavský rodák Wolfgang Kempelen sa zapísal do histórie svojimi vynálezmi, ktorým bude venovaný herno-edukačný park. Medzi jeho najznámejšie diela patrí šachový automat – Turek, s ktorým precestoval viaceré európske krajiny a porazil nejedného profesionálneho šachistu. Bratislavský da Vinci sa preslávil najmä hovoriacim strojom, kde trubica fungovala ako hlasivky a mechy zas ako pľúca. Stroj mal aj nosovú trubicu a ústa. Tieto herné prvky budú súčasťou Topologického parku, kde sa návštevníci dozvedia viac aj o samotnom vodovode. V parku sa môžu zoznámiť s jeho reaktívnou parnou turbínou, zahrať si šach a vyskúšať si rôzne hry.

Pri tvorení memoranda sme kládli dôraz na to, aby sa Vydrica stala mestotvorným dostupným miestom, a poskytovala okrem dostatočných zelených plôch aj miesta na oddych a kultúru.

Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. vznikla ako joint venture spojením dvoch spoločností – vlastníka pozemkov Vydrica, a.s. s developerskou spoločnosťou Lucron. Po mnohých rokoch tak došlo k oživeniu zámeru a príprave nového projektu v spolupráci s viacerými tímami domácich a medzinárodných architektov a urbanistov pod vedením štúdia COMPASS Architekti. Projekt bol opakovane konzultovaný s verejnosťou. Partnerom pri tvorbe konceptu projektu bolo taktiež Združenie domových samospráv.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici