REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínVydrica3 MIN

Vodná veža ožije. Vyhlásili sme architektonickú súťaž na jej budúcu podobu

Spustili sme architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, ktorú sme pripravovali spolu s Magistrátom. Do súťaže sme cielene vyzvali slovenské a české architektonické štúdiá. Predpokladá sa aj vznik nového kultúrneho pavilónu.

Vodná veža je najstaršou stojacou pamiatkou v Bratislave, jej najstaršie časti sa datujú do 2.-11. storočia nášho letopočtu. Už pri spustení projektu sme deklarovali záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov v území, čo sme v októbri 2020 aj potvrdili podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava. V dokumente sme prisľúbili participáciu na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže.

Nadviazanie na históriu tohto jedinečného miesta, kde sa rodila Bratislava, je našou víziou a prioritou od začiatku. Len citlivým prístupom k historickým objektom a ich sprístupnením verejnosti sa nám podarí priniesť do Vydrice život. Vodná veža je srdcom Vydrice a tak k nej aj budeme pristupovať,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development. Na revitalizácii pamiatky sa budeme podieľať sumou 1 500 000 Eur. Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Čiech. Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom,“ vysvetľuje Juraj Rehák, člen dozornej rady Vydrica Development. Zadanie a podmienky súťaže boli konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ povedal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

Súťažné návrhy posúdi odborná porota, v ktorej sú zástupcovia Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Bratislava – Staré mesto, architekti a urbanisti so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a experti z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok.

S vyhlásením súťaže sme spustili webovú stránku sutaz.vydrica.com, kde verejnosť nájde bližšie informácie o podmienkach súťaže, odbornej porote aj o stanovených lehotách.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici