REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínVodná veža1 MIN

Bez určenia poradia: Sadovsky & Architects

Cieľom návrhu je organické zapojenie areálu Vodnej veže do nového kontextu verejných priestorov, komunikácií, topografie a funkcií vznikajúcej štvrte Vydrica. Naše intervencie hľadajú súlad medzi unikátnymi hodnotami kultúrneho dedičstva, centrálnej polohy a prírodných daností tak, aby sa vzájomnou synergiou podporili a znásobili tak potenciál a výnimočnosť miesta.

Hlavnými tézami nášho návrhu je vytvorenie miesta, jasne definovaného areálu pamiatky Vodnej veže v novej štvrti, a návrat identity a mena v podobe vertikálnej dominanty – vežového domu. Čitateľnosť a jednoznačnosť, podporená jednotnou materialitou, predstavuje novú autonómnu vrstvu, ktorá v území pribudla v jednom čase.

Areál archeologickej lokality s novou architektúrou i verejnými priestormi komplementárne dopĺňa a obklopuje vzrastlá zeleň – park, svah a predpolie.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici