REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínOznamy2 MIN

Stanovisko k medializovaným informáciám o poškodení chodníkov a odklone múru v areáli Bratislavského hradu

V uplynulých dňoch sa v online priestore šírila fotografia, zobrazujúca poškodenie chodníka a odklon hradného múru v blízkosti Žigmundovej brány v areáli Bratislavského hradu. Tému bulvárnym spôsobom spracoval aj celoplošný denník, ktorý zavádzajúcim titulkom navodil dojem, že k týmto poškodeniam mohlo dôjsť v dôsledku výstavby projektu Vydrica. A to aj napriek tomu, že vyjadrenia viacerých oslovených znalcov z oblasti statiky zverejnené priamo v článku túto súvislosť v podstate vylučujú.

Chceme vás uistiť, že stav zobrazený na medializovaných fotografiách nemá súvislosť s výstavbou projektu Vydrica. Z pasportizácie verejných priestorov z roku 2014 vyplýva, že zobrazený odklon múru aj praskliny v dlažbe boli zdokumentované už v tom čase, t. j. 5 rokov pred zahájením našej stavebnej činnosti. Uvedený nevyhovujúci stav potvrdila aj opakovaná pasportizácia objektov v území v roku 2022, ktorú sme zrealizovali v súvislosti s prebiehajúcimi prácami na spevňovaní hradného brala nad 1. etapou projektu Vydrica.  

S Kanceláriou NR SR, v ktorej správe je areál hradu, priebežne komunikujeme a spolupracujeme počas celej výstavby projektu Vydrica. Kancelária NR SR tento problém eviduje, ale podľa vyjadrenia statikov nie sú tieto poškodenia havarijným stavom a ani žiadnym spôsobom neohrozujú návštevníkov areálu hradu. 

V súvislosti s realizovaným spevňovaním hradného brala aj výstavbou projektu skalný masív nad projektom Vydrica pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme. Neevidujeme žiadne deformácie alebo posuny.  

Zároveň považujeme za dôležité zdôrazniť, že stabilizácia, ktorá je súčasťou výstavby projektu Vydrica a realizujú ju svetové špičky v odbore zakladania stavieb, priniesla oproti minulosti oveľa lepšiu stabilitu hradného brala, a tým aj vyššiu bezpečnosť celej lokality.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici