REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

MagazínVydrica3 MIN

Rok 2021 bol pre Vydricu kľúčový

Obhliadli sme sa za rokom 2021, ktorý bol pre náš projekt veľmi významný. Získanie stavebného povolenia pre výstavbu prvej etapy, spustenie predaja najlukratívnejšej budovy Vydrice a vyhlásenie architektonickej súťaže na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža sú dôležité míľniky v histórii Vydrice, ktoré sme zrekapitulovali do tohto článku.

Získali sme stavebné povolenie pre objekty prvej etapy, ktorá bude realizovaná v území medzi Rybárskym cechom a Vodnou vežou

Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí sme získali v roku 2021 stavebné povolenie pre objekty prvej etapy.

Vydrica doplní chýbajúcu časť priestoru podhradia, predĺži bratislavské korzo a plynulo prepojí nábrežie s hradom. Územie bude pretvorené v novú a živú mestskú štvrť, ktorá bude zároveň rešpektovať genius loci tejto jedinečnej lokality. Na historickú dôležitosť budú odkazovať viaceré historické pamiatky, ktoré budú zachované a zrevitalizované.

V štyroch nízkopodlažných bytových domoch prvej etapy bude spolu 207 bytov vyhotovených vo vysokom kvalitatívnom a materiálovom štandarde. Súčasťou bytových domov bude premyslený koncept parterových retailových priestorov určený na obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne.
Záujem o kúpu bytov bol  spustením predaja prvej etapy značný, čo potvrdzuje fakt, že viac ako 50 % bytov prvej etapy projektu si našlo už svojich majiteľov.

Spustili sme predaj bytov v bytovom dome V4, v samom srdci Vydrice

Po spustením bytových domov v západnej časti sme spustili predaj najlukratívnejšej budovy Vydrice s výhľadom na Dunaj a centrálne námestie, ktorého dominantou bude národná kultúrna pamiatka Vodná veža. Zaujímavosťou je, že v tomto unikátnom bytovom dome sa bude nachádzať iba 21 bytov.
Tie svojim budúcim majiteľom ponúknu príjemné a komorné prostredie bývania na najlepšej adrese v Bratislave.

V spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta Bratislava sme spustili architektonickú súťaž na projekt obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom podhradí patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer štyristo rokov až do začiatku 17. storočia.

Sme hrdí, že sa nám podarilo zorganizovať architektonickú súťaž ktorú sme pripravovali spolu s Magistrátom.  Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdia zo Slovenska a Čiech, lebo veríme že majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto v bratislavskom podhradí.
Sledujte priebeh a vývoj súťaže spolu s nami. Už teraz sa tešíme na návrhy, ktoré budú prezentované aj verejnosti na jar roka 2022.


Príbeh Vydrice pokračuje. A my všetci sme jeho súčasťou.
Dovoľte nám poďakovať Vám za vašu priazeň. Prajeme Vám krásne sviatky a úspešný nový rok.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici