REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínPríbehy Bratislavy4 MIN

Gamča – škola s mnohými príbehmi

Škola v centre Bratislavy bola od svojho vzniku v roku 1626 vždy významným bodom v živote mesta a odchovala mnohých úspešných a známych absolventov. Možno neviete, že skôr, než sa usídlila na Grösslingovej, vystriedala 3 adresy a aj potom dočasne sídlila na ďalších piatich.

Gamča je osem- a štvorročné štátne gymnázium s matematickými a všeobecnými triedami. Jej prezývka pochádza zo skratiek názvu, ktorý niesla škola počas socializmu: Gymnázium Alexandra Markuša, ulica Červenej armády. V deväťdesiatych rokoch sa ulica vrátila k pôvodnému názvu Grösslingová. Niekoho prekvapí, že sa píše s dlhým á, avšak názov je odvodený od nemeckého mena dunajskej ryby hrúz (Kressling), a nie podľa vlastného mena.

 

K secesnej pamiatke patril aj známy kostolík

Autorom súčasného sídla je maďarský architekt Ödön Lechner. Budova s pôdorysom v tvare L je trojpodlažná a v rámci ulice stojí (a vždy stála) osamotene. Bola postavená v období secesie, v rokoch 1906-1908 a takmer presne po 100 rokoch prešla kompletnou rekonštrukciou. Celý školský areál je oplotený podľa Lechnerovho návrhu vysokým murovaným, bohato zdobeným plotom, s výplňou z pletiva. Budova bola v roku 1963 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku, oplotenie sa k nej pridalo v roku 2012. Po rekonštrukcii má budova naspäť svoju pôvodnú žlto-sivú farbu fasády. Súčasťou areálu bol kedysi i kostol, keďže to bolo cirkevné gymnázium. Historickým vývojom však došlo k oddeleniu objektov a pôvodne školský chrám sa vyprofiloval na turistickú dominantu, ktorej premaľovanie do pôvodnej farebnosti by bolo nezlúčiteľné so zaužívaným názvom Modrý kostolík.

Gamča

Modrá pre prezidenta Husáka 

Ešte v osemdesiatych rokoch niesla aj predná fasáda školy cukríkovo modrú výmaľbu. Urbánne legendy rozprávajú, že k nej došlo vďaka návšteve prezidenta Gustáva Husáka. No vymaľovať dvor sa komunisti už neobťažovali, keďže nebol z ulice viditeľný. Fasáda z vnútorného dvora je menej kompaktná, vyčnieva objem hlavného schodiska a zadného vstupu. Všetky vystupujúce časti sú zakončené vežičkami. Priečelia zdobia rastlinné ornamenty, atiky zase figurálne ozdoby. Hrany, rohy a kúty sú zaoblené. Počas 1. aj 2. svetovej vojny slúžila budova ako nemocnica. K objektu sa dodatočne pristavili šatne a kotolňa.

Gamča

Škola, ktorá vymenila najviac adries

V čase založenia školy sídlila v budove na Kapitulskej 26, vedľa Dómu sv. Martina. Dnes tu sídli Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského. Následne sa gymnazisti sťahovali do budovy na Kostolnú, medzi jezuitským kostolom a bratislavským magistrátom, kde dnes sídli Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Ďalšie historické sídlo bolo v budove kláštora Klarisiek na Klariskej, kde dnes sídli Univerzitná knižnica. Odtiaľ škola prešla do súčasnej budovy. Z rôznych dôvodov (vojna, rekonštrukcia, reorganizácia systému škôl) škola krátke obdobia sídlila aj v budovách na Palisádach, Kozej, Dunajskej, Vazovovej a naposledy na Račianskej ulici, v budove bývalej chemickej priemyslovky, ktorá patrí momentálne aktivitám Novej Cvernovky.

 

Osobnosti naprieč storočiami

Na škole študovalo veľa významných osobností a vďaka zameraniu na matematiku a prírodné vedy aj veľa úspešných účastníkov medzinárodných kôl školských olympiád. Darilo sa však aj absolventom, ktorí pokračovali v oblasti humanitných a spoločenských smerov. Za známeho absolventa Gamče, resp. jej predchodcu, môžeme považovať i Antona Bernoláka, významného jazykovedca a kodifikátora slovenčiny. Z oblasti umenia sa neskôr pridali i Dezider Kardoš, hudobný skladateľ, riaditeľ Slovenskej filharmónie, herci Milan Lasica a Božidara Turzonovová, speváčka Lucia Poppová. Z najmladšej generácie sa uplatnili spisovateľ Michal Hvorecký, politik Miroslav Beblavý či grafický dizajnér Boris Meluš, jeden zo zakladateľov spomínanej Novej Cvernovky.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici