REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínOznamy2 MIN

Dopravné obmedzenie v okolí stavebného pozemku Vydrice

Milí obyvatelia a návštevníci,

z dôvodu pokročilých stavebných prác na pozemku Vydrice sme povinní stavebné územie oplotiť a predchádzať tak možnému nebezpečenstvu úrazu. Preto je chodník smerujúci zo Židovskej ulice pod Most SNP uzavretý.

Pre všetkých, ktorí tento chodník využívali, sme na schody vedúce zo Židovskej ulice pod Most SNP umiestnili koľajnice umožňujúce preniesť cez ne bicykle a detské kočíky. O tomto riešení sme informovali aj občianske združenie Cyklokoalícia, s pomocou ktorých postupne riešime aj ďalšie možnosti zlepšenia komfortu cyklistov v danej oblasti.

Pre pokračovanie vo vašej ceste, prosím, použite schody alebo obchádzku po trase Židovská – Kapucínska – Michalská – Ventúrska – Rybné námestie, resp. naopak. V smere do Karlovej Vsi odporúčame využiť obchádzku cez Dvořákovo nábrežie.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie.

 

 

Dear Residents and Visitors,

Due to advanced construction work on the Vydrica plot of land, we are obliged to fence off the construction area to prevent the possible risk of injury. Therefore, the sidewalk which leads from Židovská Street under the SNP Bridge is temporarily closed.

Those using this sidewalk, rails on the stairs leading from Židovská Street under the SNP Bridge have been installed, which enable bicycles and strollers to pass through. The civic association Cyklokoalícia, which helps us solving other possibilities for improving the comfort of cyclists in the given area, was also informed about this situation.

To continue, please, use the stairs or take a detour along the route Židovská – Kapucínska – Michalská – Ventúrska – Rybné námestie or vice versa. In the direction of Karlova Ves, we recommend taking the detour across Dvořákovo nábrežie.

We apologize for any inconvenience you may experience. Thank you for your patience and understanding.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici