REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

MagazínVydrica2 MIN

Video: Obhliadka Vodnej veže s porotou súťaže

História Vodnej veže je rozsiahla a viažu sa k nej bohaté dejiny. Momentálne sme svedkami ďalšej etapy tejto významnej pamiatky. Diskutujeme o nej spolu s architektmi a členmi poroty vyhlásenej architektonickej súťaže.

V spolupráci s metropolitným inštitútom Bratislavy, mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, expertmi z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok bola vyhlásená architektonická súťaž na podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža.

Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

Pozrite si video z obhliadky Vodnej veže odbornou porotou súťaže a zistite viac aj o jej histórii.

História Vodnej Veže

Brod Dunaja bol v minulosti dôležitým miestom stretu Podunajskej a Jantárovej obchodnej cesty. Vznik tejto gotickej fortifikačnej stavby sa datuje do 10. až 11. storočia. Jej význam postupne rástol so zlepšovaním obrany brodu Dunaja a hradu. Svoj kľúčový obranný účel plnila až do začiatku 17. storočia.

Viac informácií o podmienkach súťaže, odbornej porote a stanovených lehotách nájdete na webovej stránke súťaže.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici