Aj chodníky a biotopy hradného brala nad Vydricou čaká revitalizácia

Revitalizáciu Vydrice - novej štvrte na brehu Dunaja pod Bratislavským hradom  pripravuje developerská spoločnosť Zillion a.s. pre investora Vydrica a.s. v celom kontexte. Okrem vzniku novej plnohodnotnej mestskej štvrte, ktorá bola predmetom medzinárodnej architektonickej súťaže v súlade s Územným plánom zóny na tomto území dôjde k ďalším zaujímavým úpravám.

Územie Vydrice čaká aj ekologická revitalizácia celého územia. Hradný kopec bol totiž pred devastáciou Vydrice v 60. rokoch miestom pestrého výskytu flóry a fauny,  s historickými chodníkmi pre peších, na ktoré radi spomínajú starí Bratislavčania. Investor sa rozhodol, že zrealizuje obnovenie pôvodných historických terasovitých chodníkov vedúcich hradným bralom a Vydricou, ďalej obnoví biotop pôvodnej zelene na hradnom kopci,a zrevitalizuje parčíky nachádzajúce sa v tejto lokalite. Pripravovanou perličkou je zriadenie a vysadenie náučného fytodendrologického chodníka s mobiliárom, informačnými tabuľami lavičkami a osvetlením. Odborníci botanici a biológovia totiž zistili, že nad štvrťou Vydrica na hradnom brale sa kedysi hojne vyskytovalo chránené teplomilné rastlinstvo vzácnej panevädze letnej, dekoratívneho rumanu farbiarskeho, či čistec rovný, fialka krovisková a suchokvet roľný, ktoré postupne zničili menej hodnotné náletové kroviny a dreviny.  V prípade úspešného vyklíčenia semien z Botanickej záhrady UK sa bude dosádzať rastlinstvo typické pre túto lokalitu a keďže je plocha situovaná blízko hlavnej cesty,  mohla by poslúžiť edukačným cieľom pre krátke školské exkurzie, ako jedna z mála v intraviláne. Podľa fytodendrologického prieskumu je preto dôležitým opatrením zabezpečiť,aby chráneným rastlinným druhom nebránili v raste tzv. neautochtónne rastliny – náletové stromy,a tento náučný chodník vysadiť pôvodným rastlinstvom, čo bude mať za následok aj zachovanie a rozšírenie biotopu chránených jašteričiek vyskytujúcich sa na hradnom kopci.

Mimo ekologických opatrení znovuvytvorenie Vydrice zahŕňa i nové ulice - pokiaľ je to možné v pôvodných trasách, ďalej vytvorenie nových námestí, múzeí, parčíka ako aj urbanistické začlenenie jestvujúceho solitéru historickej Vodnej veže. Cieľom celej revitalizácie je znovu navrátiť územie Bratislavčanom aby sa pre nich opäť stalo obľúbeným a miestom, kde môžu tráviť pekné chvíle.

Napíšte nám | Nastaviť ako homepage | Pridať medzi obľúbené | Vytlačiť stránku